Соҳаи фаъолияти субъектҳои инҳисорти табиӣ

Фаъолияти субъектхои инхисори табиӣ дар сохахои зайл танзим карда мешавад:

– хизматрасони дар мавриди истехсол, хамлу накли нафт ва махсулоти нафти тавассути кубурхои магистрали;

– хизматрасони дар мавриди истехсол, харид ва интиколи гази табии тавассути кубурхои магистрали ва (ё) таксимкунанда, истифодаи дастгоххои газтаксимкунанда ва кубурхои газгузаронии ба онхо вобаста;

– хизматрасони дар мавриди истехсол, интикол ва (ё) таксими неруи барк ва (ё) гарми;

– хизматрасонии хамлу накл тавассути рохи охан;

– хизматрасонии терминалхои наклиёт, фурудгоххои хавои ва аэронавигатсия;

– хизматрасонии алокаи барки, почта ва телекоммуникатсия бо истифодаи хатхои шабакахои махалли;

– хизматрасонии хочагии об ва (ё) системаи канализатсия;

– хизматрасонии хамлу накл тавассути роххои хавои дар самтхои махалли.