Ҳуқуқ ва уҳдадориҳои субъектҳои инҳисороти табиӣ

Субъекти инхисори табии хукук дорад:

– ба макомоти ваколатдор оид ба тасдики тарифи молхои (корхои, хизматрасонихои) танзимшаванда ё хадди нихоии он дархост пешниход намояд;

– тарифхои молхои (корхои, хизматрасонихои) пешниходшавандаро дар давраи амали тарифхо, ба истиснои тарифхои неруи барк ва гарми, бо мувофикаи макомоти ваколатдор барои хама истеъмолкунандагон паст намояд;

– хангоми аз чониби макомоти ваколатдор кабул гардидани кароре, ки ба фаъолият ва макоми хукукии он дахл дорад, пешниход манзур намояд;

– ба суд нисбат ба амали (беамалии) макомоти ваколатдор, ки хилофи конунгузории Чумхурии Точикистон мебошад, шикоят кунад;

– ба макомоти ваколатдор ё суд нисбат ба амали (беамалии) субъектхои дигар, ки ба фаъолият, даромад, моликият ва макоми хукукии он таъсир менамояд, шикоят кунад;

– аз дигар хукукхое, ки санадхои меъёрии хукукии Чумхурии Точикистон пешбини намудаанд, истифода барад.

Субъекти инхисори табии ухдадорихои зеринро дорад:

– карори макомоти ваколатдорро, ки хилофи конунгузории Чумхурии Точикистон намебошад, ичро кунад;

– хизматрасонии умумии сифатан баланди истеъмолкунандагони молхоро (корхоро, хизматрасонихоро) бо дарназардошти тарифхои (нарххои) мукаррарнамудаи макомоти ваколатдор таъмин намояд;

– ба истеъмолкунандагони молхои (корхои, хизматрасонихои) субъекти инхисори табии шароити баробар мухайё намояд, ба истиснои холатхое, ки пешниходи молхо (корхо, хизматрасонихо) бо назардошти имтиёзоти мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон амали гардидаанд;

– мутобики конунгузори талаботи техникиеро, ки риоя намудани онхо барои истеъмолкунандагон хатми мебошад, мукаррар намояд;

– хизматрасонии техникиро гузаронад ва тамгазании асбобхои хисобкуниро тибки тартиби мукаррарнамудаи конунгузории Чумхурии Точикистон таъмин намояд;

– тибки талаби макомоти ваколатдор хисоботи молияви ва иттилооти дигари заруриро пешниход намояд;

– усулхо ва технологияи нисбатан самарабахши истехсол ва хизматрасонии инхисороти табииро бо риояи принсипхои амнияти чамъияти ва бехатарии шахрвандон интихоб намояд;

– санчиши молиявии харсоларо (аудити хатмиро) аз чониби ташкилотхои аудитори (аудиторхо) гузаронида, натичахои онро дар воситахои ахбори умум нашр намояд;

– бо истеъмолкунандагон барои пешниходи молхо (корхо, хизматрасони) шартнома бандад;

– ба вайронкунии хукуки истеъмолкунандагон хангоми бастани шартнома барои пешниходи молхо (корхо, хизматрасонихо) рох надихад;

– кабули пардохтхоро аз истеъмолкунандагон барои молхои (корхои, хизматрасонихои) пешниходшуда ба воситаи кассахои худ, инчунин бонкхо ва дигар ташкилотхои молияви таъмин намояд;

– барои истеъмолкунандагон асбобхои хисобкунии хизматрасониро насб намояд;

– ба макомоти ваколатдор сметаи тарифиро барои тасдик пешниход намояд.

Субъектхои инхисороти табии ухдадоранд, ки дастрасии бозори молхоро мухайё созанд ва (ё) молхои (корхои, хизматрасонихои) мутобики Конуни мазкур танзимшавандаро тибки талаботи конунгузории зиддиинхисори бе истифодаи шартхои дискриминатсиони пешниход намоянд.