Санадҳои меъёрии ҳуқуқии Хадамот

Дар бораи тасдик намудани Дастурамали тартиби муайян, тасдик ва чори намудани тарифхо ва сметаи тарифии молхо (корхо, хизматрасонихо) - и субъектхои инхисороти табии

Дар бораи тасдик намудани Коидахои тартиби гузаронидани санчиши риояи конунгузории зиддиинхисории ЧТ аз чониби макомоти давлати, макомоти ичроияи махаллии хокимияти давлати, макомоти худидоракунии

Фармоиш Дар бораи Коидахои гузаронидани санчиши фаъолияти субъектхои хочагидор дар сохаи химоя ва рушди ракобат, танзими инхисороти табии, химояи хукуки истеъмолкунандагон ва ..

Фармоиш Дар бораи тасдик намудани Коидахои муайян намудани мавкеи хукмфармоии субъекти хочагидор

Фармоиш Дар бораи тасдик намудани Тартиби гузаронидани мухокимаи оммавии лоихахои тарифхои молхо (кору, хизматрасонихои)-и субъектхои монополияхои табии

Фармоиш Дар бораи тасдик намудани Тартиби ташаккул ва пешбурди Фехристи субъектхои хочагидоре, ки дар бозорхои мол мавкеи хукмфармоиро доро мебошанд

Фармоиши Хадамоти зиддиинхисори Дар бораи тасдик кардани санадхои меъёрии хукукии конунгузории зиддиинхисории Чумхурии Точикистон