ams.tj

Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

Бо фармоиши

Сардори Хадамоти зиддиинҳисории

назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

аз «___»______ соли 2018, №___

тасдиқ шудааст

 

Дастурамали тартиби

муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

1.МУҚАРРАРОТИ УМУМӢ

 

 1. Дастурамали мазкур тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳо (корҳои, хизматрасониҳои)-и субъектҳои инҳисороти табииро (минбаъд – Дастурамал) муқаррар менамояд.
 2. Дар Дастурамали мазкур тибқи моддаи 4 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инҳисороти табиӣ» мафҳумҳои зерин истифода бурда мешавад:

 – субъекти инҳисороти табиӣ – субъекти хоҷагидор (шахси ҳуқуқи), ки ба истеҳсоли (фурӯши) молҳо, иҷрои кор ва (ё) хизматрасони ба истеъмолкунандагон дар шароити инҳисороти табиӣ машғул аст;

 – тариф (нарх) – ифодаи пулии арзиши молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) субъекти инҳисороти табиӣ, ки аз ҷониби мақомоти ваколатдор тасдиқ гардидааст (минбаъд – тариф);

– сметаи тариф – маълумоти ҷамъбасти дар хусуси моддаҳои даромаду хароҷоти субъекти монополияи табиӣ, ки ҳар сол аз ҷониби мақомоти ваколатдор тасдиқ карда мешавад;

 – дархост – муроҷиати расмии субъекти инҳисороти табиӣ ба мақомоти ваколатдори давлатӣ оид ба тасдиқи тарифҳо (нарх) дар хизматрасонии танзимшаванда (молҳо, корҳо).

 – мақомоти ваколатдор – мақомоти давлатие, ки фаъолияти соҳаҳои монополияи табииро назорат ва танзим менамояд.

 

 1. Тартиби муайян намудани тарифҳо ва сметаи тарифи молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

 1. Ҳангоми пешниҳоди дархост ва қабули қарор дар бораи тасдиқи тарифҳо (нарх), инчунин дар вақти баррасии ҳисоботи иҷрои сметаи тарифҳо барои хизматрасонии танзимшаванда, мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) ва субъектҳои инҳисороти табиӣ бо назардошти ташаккулёбии хароҷот, ки дар рафти тасдиқи тарифҳо (нархҳо) барои мол (кор, хизматрасонӣ)-и танзимшавандаи субъекти инҳисороти табиӣ, истифода мегарданд, мувофиқи Дастурамали мазкур, санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар соҳаи инҳисороти табиӣ, стандартҳои ҳисоботи муҳосибӣ ва қонунгузории андоз амал менамоянд.
 2. Дар вақти таъсисёбӣ ё азнавташкилшавии субъектҳои инҳисории табиӣ, инчунин дар вақти ба итмом расидани амали тарифҳо (нархҳо) – и бо муҳлати маҳдуд тасдиқгардида, субъекти инҳисороти табиӣ ба мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дархост оид ба тасдиқи тарифҳо (нархҳо) пешниҳод менамояд.
 3. Мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) мувофиқи моддаи 14 Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инҳисороти табиӣ» бо ташаббуси худ метавонад тарифҳо (нархҳо)-и молҳо (корҳо, хизматрасониҳо) –и танзимшаванда ва сметаи тарифии субъекти инҳисории табииро бо натиҷаҳои санҷиши маълумот дар бораи тариф ва сметаи тарифӣ, таѓйир диҳад.
 4. Субъекти инҳисори табиӣ на дертар аз навад рӯзи тақвимӣ барои дар амал ҷорӣ намудани тарифҳо (нархҳо), бо дархост лоиҳаи тариф ва сметаи тарифии (нарх) хизматрасонии танзимшавандаро (мол, кор) бо замимаи ҳуҷҷатҳои тасдиқкунандаи барномаи сармоягузорӣ (лоиҳа) бо рақам ва санаи қабули қарор пешниҳод менамояд.

Дар сурати бо ташаббуси мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) аз нав дида баромадани тарифҳо (нархҳо), субъекти инҳисороти табиӣ дар давоми як моҳи пас аз санаи гирифтани дастур, ҳисоби аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснокшуда ва дигар маълумотро бо ҳамон ҳаҷме, ки дар вақти тасдиқи тарифи (нархи) амалкунанда пешниҳод шуда буд, пешниҳод менамояд.

 1. Тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ аз ҷониби мақомоти ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар асоси ҳуҷҷатҳои зерин, ки ба дархост оид ба тасдиқи тарифҳо замима мегарданд, муайян карда мешаванд:

– маълумот оид ба зарурати (таѓийри) тасдиқи тарифҳо (нархҳо);

– лоиҳаи тарифҳо (нархҳо);

– тавозуни муҳосибӣ тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия;

– ҳисобот оид ба фоида ва зарар тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия;

– ҳисобот оид ба гардиши воситаҳои пулӣ, тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия;

– ҳисобот оид ба тағйироти сармоя, тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи молия;

– ҳисобот оид ба андозаи музди меҳнати кормандон аз рўи мансаб ва касбҳо тибқи тартиби муқаррарнамудаи мақомоти ваколатдори давлатӣ дар соҳаи омор;

– рамзкушоии қарзҳои дебиторӣ ва кредиторӣ;

– рамзкушоии дигар хароҷотҳо аз рўи сметаи тарифӣ;

– барномаи сармоягузорӣ (лоиҳа), бо дарҷи рақам ва санаи қабули қарор;

– қарори комиссияҳои озмун (тендер) оид ба хариди мол, кор ва хизматрасонӣ;

– ҳисоби ҳиссаҷудокунии фарсудашавӣ бо дарҷи муҳлати истифодабарии воситаҳои асосӣ;

– нақшаи чорабиниҳо барои паст кардани сатҳи талафоти техникӣ бо ҳаҷм дар муҳлате, ки мақоми ваколатдор муайян намудааст.

 1. Маълумоти ҷамъбастӣ барои ҳисоб намудани лоиҳаи тарифҳо (нархҳо) дар хизматрасонии танзимшавандаи (мол, кор) субъекти инҳисории табиӣ мувофиқи замимаи 1 Дастурамали мазкур пешниҳод карда мешавад.
 2. Ҳисобот оид ба иҷрои сметаи тарифҳо барои хизматрасонии танзимшаванда бо замимаи маводҳо, хароҷотҳои воқеӣ, мутобиқи замимаи 2 Дастурамали мазкур пешниҳод карда мешавад.
 3. Субъекти инҳисороти табиӣ вобаста ба самти фаъолият лоиҳаи сметаи тарифиро тибқи замимаҳои 3-33 таҳия менамояд.

 

 1. Тартиби баррасӣ, тасдиқи тарифҳо ва сметаи тарифи молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

 1. Муҳлати баррасӣ аз лаҳзаи пешниҳоди дархост ба ҳисоб гирифта мешавад.

 Ҳисобҳо ва маводҳои асоснокшуда ба дархост дар доираи талаботҳои зерин пешниҳод карда мешавад:

– маводҳои дархостшуда духта, рақамгузорӣ шуда бо муҳр ва имзои роҳбарӣ субъекти инҳисории табиӣ тасдиқ гардида ё шахси ивазкунандаи ў ё ин, ки муовини роҳбар, ки масъалаҳои муҳосибӣ ва молиявӣ ба ваколатҳои кории вай дохил мебошад; 

– ба сифати маводи асоснокшуда маълумотҳои аслӣ доир ба хароҷотҳо барои чор семоҳа, то аризаи қаблии пешниҳодшуда ва дар барои соли тақвимии гузашта.

 1. Ҳуҷҷатҳои молиявӣ аз тарафи роҳбари корхона ва сармуҳосиби субъекти инҳисороти табиӣ ё аз тарафи шахсони онҳоро ивазкунанда бо муҳри субъекти инҳисороти табиӣ тасдиқ карда мешавад.

 Бо мақсади бартараф намудани таъсири мавсимии пасту баландшавии ҳаҷм дар тарифҳо (нархҳо), ҳамчун асос, маълумотҳои ҳисоби солона ба инобат гирифта мешаванд.  

Ҳангоми ҳисоби лоиҳаҳои тарифҳо (нархҳо) манбаъи ҳаҷми аслии хизматрасонии (моли, кори) танзимшаванда, барои чор семоҳа, то аризаи қаблии пешниҳодшуда ё соли тақвимии гузашта ба инобат гирифта мешаванд.

Ҳангоми пастшавии ҳаҷми хизматрасонии (моли, кори) танзимшаванда бояд маводҳои асоснок ва тасдиқкунандаи пастшавӣ пешниҳод карда шаванд.

 1. Барои ҳар як намуди фаъолияти субъекти инҳисори табиӣ маводҳо дар алоҳидагӣ омода карда мешаванд.
 2. Мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) на дертар аз панҷ рӯзи корӣ аз рўзи қабули дархост, санҷиши мукаммалии маводҳои пешниҳодшударо гузаронида, дар шакли хаттӣ ба субъекти инҳисори табиӣ оид ба баррасӣ қабул намудани дархост ва ё радкунӣ бо пешниҳоди далелҳои радкунӣ хабар медиҳад.
 3. Далелҳои радкунӣ оид ба баррасии қабул намудани дархости субъекти инҳисори табиӣ инҳо мебошад:

– вайрон намудани мўҳлати пешниҳоди дархост;

– пешниҳод накардани ҳуҷҷатҳое, ки дар бандҳои 7-10 Дастурамали мазкур нишон дода шудаанд; 

– вайрон кардани талабот дар бораи баргузории озмун (тендер), ҳамзамон талабот оид ба дастрас намудани молҳо, корҳо ва хизматрасонҳо бо дигар тартиби муқаррарнамудаи қонунгузорӣ дар бораи инҳисороти табиӣ;

– пешниҳоди ҳуҷҷатҳои дорои маълумоти носаҳеҳ.

 1. Лоиҳаҳои тарифҳо (нархҳо) ва тарифҳои сметавӣ барои (моли, кори) хизматрасонии танзимшавандаи субъекти инҳисороти табиӣ аз тарафи мақомоти ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар муҳлати 30 рўзи тақвимӣ бо шарти пешниҳоди ҳисоби аз ҷиҳати иқтисодӣ асоснокшуда мувофиқи талаботи мақомоти ваколатдор баррасӣ карда мешавад.

Дар ҳолати баррасии лоиҳаҳои тарифҳо (нархҳо) ва тарифҳои сметавӣ, агар зарурати дастрас намудани маълумоти иловагӣ ба миён ояд, мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) аз дархостдиҳанда бо мактуб дар муҳлати 5 рўзи корӣ онҳоро талаб менамояд.

 1. Мақомоти ваколатдор (сохтори он дар маҳал) ташхиси (экспертизаи) лоиҳаҳои тарифҳо (нархҳо) ва тарифҳои сметавиро дар асоси ҳуҷҷатҳои таҳлилии пешниҳоднамудаи субъекти инҳисори табиӣ, ки ба дархост замима мегардад, мегузаронад.
 2. Мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар натиҷаи ташхиси гузаронидашуда, қарор оид ба тасдиқ ё рад кардани тасдиқи тарифҳои нав (нархҳо) ва сметаи тарифиро қабул мекунад. 
 3. Мақомоти ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар баробари қабули қарор оид ба тасдиқи тарифҳои нав (нархҳо), сметаи тарифиро низ дар шакли муқаррарнамудаи замимаҳои 3-33 Дастурамали мазкур тасдиқ менамояд.
 4. Хулосаи мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) оид ба тасдиқ ё рад кардани тасдиқи тарифҳои нав (нархҳо) барои (молҳои, корҳои) хизматрасониҳои танзимшавандаи субъекти инҳисори табиӣ ва сметаи тарифӣ бо фармоиши мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) барасмият дароварда шуда, ба субъектҳои инҳисороти табиӣ на дертар аз 20 рўзи тақвимӣ пеш аз амалишавии он мефиристад.

 

 1. Тартиби ҷорӣ намудани тарифҳо (нархҳо) ва сметаи тарифии молҳои (корҳои, хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

 1. Ҷорӣ намудани тарифҳои нав (нархҳо) ва сметаи тарифӣ, 20 рўз баъд аз тасдиқ гардиданашон ба роҳ монда мешавад.
 2. Мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар қарори худ оид ба тасдиқи тариф (нарх) мўҳлати ҷорӣ намудани онро нишон медиҳад.
 3. Ҷорӣ намудани тарифҳо (нархҳо) ва сметаи тарифӣ аз санаи муайяннамудаи мақомоти ваколатдор (сохтори он дар маҳал) ба роҳ монда мешавад. Ҳамзамон, давраи амали дувоздаҳ моҳаи барои тасдиқи тарифи нав аз санаи амали тарифи қаблан тасдиқшуда (нархҳо) бо тартиби умумӣ муайян карда мешавад.
 4. Субъекти инҳисороти табиӣ маълумотро оиди тағйир ёфтани тарифҳо (нархҳо) ба истеъмолкунанда на дертар аз 20 рӯзи пеш аз амалишавии тариф ба воситаи ҷойгиркунии иттилоот дар васоити ахбори омма, паҳнкунӣ дар ҳудуди воҳиди маъмурие, ки субъекти инҳисороти табиӣ фаъолият менамояд, мерасонад.
 5. Субъекти инҳисори табиӣ дар муддати 5 рӯзи корӣ ба мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) дар бораи хабардор намудани истеъмолкунандагон маълумот манзур менамояд.
 6. Агар субъекти инҳисороти табиӣ истеъмолкунандагонро дар бораи ҷорӣ намудани тарифҳои нав (нархҳо) дар мўхлати муқаррарнамудаи Дастурамали мазкур ва Қонуни Ҷумҳурии Тоҷикистон «Дар бораи инҳисороти табиӣ» огоҳ насозад, он гоҳ муҳлати амали тарифи муқарраршуда аз ҷониби мақоми ваколатдор (сохтори он дар маҳал) тамдид карда мешавад.
 7. Қарори мақомоти ваколатдор оид ба қабул ё рад намудани дархости субъекти инҳисороти табиӣ барои баррасӣ оид ба тасдиқи тариф (нархҳо) ва сметаи тарифӣ барои (мол, кор) хизматрасонӣ метавонанд, тибқи қонунгузории амалкунанда мавриди шикоят қарор гирад.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             Замима 1

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

                                                                                                                                      Шакл

Номгўи субъект ______________________________________

Маълумоти ҷамъбастӣ

барои ҳисоби лоиҳаи тарифҳо (нарх) дар хизматрасонии танзимшаванда (мол, кор) субъектҳои           

инҳисороти табиӣ

________________________________________________________

Номгўи намуди хизматрасонии танзимшаванда (мол, кор)

Ба ҳолати ____________соли 20______

Р/т

Номгуи

нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак.

Қабули

сметаи тарифии малкунанда

 

Нишондиҳандаҳои аслии рақамҳои  соли гузашта

Нишондиҳандаҳои аслии рақамҳои воқеии барои 4 семоҳа анҷомёфта

Нишондодҳои ба лоиҳа гирифтаи субъект

1

2

3

4

5

6

7

1

Хароҷотхо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

Ҳазор

сомонӣ

 

 

 

 

1

Хароҷоти масолеҳ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

 

 

 

1.1

Ашёи хом ва масолеҳ

 

 

 

 

 

1.2

маснуоти харидашуда

 

 

 

 

 

1.3

сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

 

 

 

 

 

1.4

сузишворӣ

 

 

 

 

 

1.5

Нерўи барқ

-//-

 

 

 

 

 

2.

Хароҷоти пардохти меҳнат, ҳамагӣ аз он ҷумла:

 

 

 

 

 

2.1

Музди меҳнати ҳайати истехсолӣ

-//-

 

 

 

 

2.2

андози иҷтимоӣ

 

 

 

 

 

3

Фарсудашавӣ

 

 

 

 

 

4

Таъмир, хамагӣ, аз он ҷумла:

 

 

 

 

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши фонди асоси таъсир намерасонад

 

 

 

 

 

5

Дигар хароҷотҳо

(бо рамзкушоӣ)

-//-

 

 

 

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра,  ҳамагӣ, аз он ҷумла:

-//-

 

 

 

 

6

Хароҷоти умуми маъмурӣ, ҳамаги аз он ҷумла:

-//-

 

 

 

 

 

6.1

музди меҳнати воҳидхои  маъмурӣ

-//-

 

 

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

 

 

 

6.3

андозҳо

-//-

 

 

 

 

6.4

дигар хароҷотҳо

(бо рамзкушоӣ)

-//-

 

 

 

 

7

Хароҷотҳо барои пардохти мукофотпулӣ

-//-

 

 

 

 

III

Ҳамагӣ хароҷот барои пешниҳоди хизматрасонӣ

-//-

 

 

 

 

IV

Даромад

-//-

 

 

 

 

V

Базаи танзимкунандаи активҳои истифодашуда (БТА)

-//-

 

 

 

 

VI

Ҳамаги даромад

 

-//-

 

 

 

 

VII

Ҳаҷми хизмати расонидашуда (молҳо,корҳо)

Аз рўи нишондоди аслӣ

 

 

 

 

VIII

Меъёри талафоти техники

%

 

 

 

 

 

 

Аз рўи нишондоди аслӣ

 

 

 

 

IХ

Тариф

сомонӣ/ба вохиди хизмати расонидашуда (молҳо, корҳо.)

 

 

 

 

 

Маълумот

 

8

Шумораи миёнаи ҳайат

одам

 

аз он ҷумла:

 

8.1

Истеҳсолӣ

-//-

8.2

Маъмурӣ

-//-

9

Музди меҳнат миёна, ҳамагӣ  аз он ҷумла:

сомонӣ

9.1

Ҳайати истеҳсолкунанда

-//-

9.2

Ҳайати маъмури

-//-

10

Таъмири асосӣ, ки ба афзоиши арзиши воситаҳои  асосӣ оварда мерасонад

ҳаз. сомонӣ

11

Харочотҳо, аз рўи фоида ба роҳ мондашуда (бо рамзкушои)

-//-

12

Таъмири ҷорӣ (огохкунандаи нақшавӣ)- таъмир аз ҳисоби хоҷагӣ иҷрошуда, ҳамагӣ, аз он ҷумла:

-//-

12.1

Маводҳо барои таъмир

-//-

12.2

Музди меҳнат

-//-

12.3

Андози иҷтимоӣ

-//-

 

* Ҳангоми зарурат хароҷот метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзоҳои:   

       Сармуҳосиб                                                                                         Сардор

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                          Замимаи 2

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

шакл

 

Ҳисобот оид ба татбиқи сметаҳои тарифи барои хизматрасониҳои танзимшаванда

Давраи ҳисоботӣ 20___с

Индекс:

Давомнокӣ: солона

Пешниҳод менамояд: субъекти инҳисороти табиӣ.

Шакл ба куҷо пешниҳод мешавад: ба Хадамоти зиддиинтилии назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Мӯҳлати пешниҳод – ҳамасола на дертар аз 1-уми майи соли пас аз давраи ҳисоботӣ

Р/т

Номгӯи нишондиҳандаҳои сметаи тарифӣ

Воҳиди ченак

Дар сметаи тарифии тасдиқшуда пешбинӣ шудааст

Нишондиҳандаҳои сметаи тарифие, ки дар асл воқеӣ шудаанд

Камшавӣ бо  %

Сабабҳои камшавӣ

1

2

3

4

5

6

7

 

Номгўи ташкилот________________________________________

Суроѓа __________________________________________________

Телефон__________________________________________________

Суроѓаи почтаи электронӣ _________________________________

Насаб ва телефони иҷрокунанда ____________________________

Роҳбар___________________________________________________

                                                                           (Ному насаб. имзо)

Сана «   »_________________20  с

 

Ҷ.М.

 

 Тавсиф барои пур кардани шакл, вобаста шудаст ба ҷамъоварӣ маълумотҳои маъмурӣ оид ба тартиби таёр намудани ҳисобот дар бораи иҷрои сметаи тарифҳои хизматрасонии танзимшаванда.

 

 1. Дастурҳои умумӣ

          

Шарҳи мазкур барои аз ҳисоби субъекти инҳисороти табиӣ омода намдани ҳисоб оид ба иҷроиши сметаи тарифии хизматрасониҳои танзимшаванда, равона шудааст.

Сметаи тарифи ин нишондиҳандаҳои тасдиқнамудаи мақомоти ваколатдор аз рўи намуди хизматрасонии танзимшаванда (мол кор), дар моддаҳои даромад ва хароҷот, оиди ҳаҷми хизматрасониҳои танзимшавандаи расонидашуда (мол, кор) ва дигар нишондиҳандаҳоии иқтисодии фаъолияти субъекти инҳисороти табиӣ аз рўи шакли тасдиқгардидаи мақомоти ваколатдор мебошад.

Ҳангоми пешниҳоди дархост ва  қабули қарор оид ба тасдиқи лоиҳаи тарифҳо (нархҳо), инчунин дар вақти баррасии иҷроиши сметаи тарифӣ, мақомоти ваколатдор ва субъектҳои инҳисороти табиӣ аз рўи тартиб, дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқии дар соҳаи инҳисороти табиӣ  бо назардошти Дастурамалҳои соҳавӣ барои ҳисоб намудани тарифҳо (нархҳо), инчунин ҳангоми баррасии ҳисоботи иҷрои сметаи тарифии молҳо  (корҳои, хизматрасониҳо) субъекти инҳисороти табиӣ ва санадхои меъёрию ҳуқуқӣ ки аз рўи стандарти қабулшуда меъёрҳои ҳисобдорӣ ва қонунгузории андоз.

 Тасдиқ намудани тариф (нархҳо) ё сатҳи ниҳоии онҳо ва сметаи тарифӣ барои хизматрасонии танзимшаванда (молҳои, корҳои) субъекти инҳисороти табиӣ метавонад на бештар аз як маротиба дар дувоздаҳ моҳ, гузаронида шавад. Ҷорӣ намудани тарифҳои нав (нархҳо) ва сметаи тарифи дар рӯзи якуми моҳи дуюми баъди моҳи тасдиқи таърифаҳо (нархҳо) амалӣ карда мешавад.

Субъекти инҳисороти табиӣ вазифадор аст, ки маълумот оид ба рафти иҷрои сметаи тарифиро ҳамасола на дертар аз 1 май, пас аз давраи ҳисоботи пешниҳод намояд.

 1. Тавсифи пур кардани шакл

      Сутуни 1 – нишондиҳандаҳои рақами сметаи тарифӣ бо тартиби муайян;

      Сутуни 2 – ишораи нишондиҳандаҳои тасдиқнамудаи мақомоти ваколатдор аз рўи намуди хизматрасонии танзимшаванда (мол кор), дар моддаҳои даромад ва хароҷот, оиди ҳаҷми хизматрасониҳои танзимшавандаи расонидашуда (мол, кор) ва дигар нишондиҳандаҳоии иқтисодии фаъолияти субъекти инҳисороти табиӣ аз рўи шакли тасдиқгардидаи мақомоти ваколатдор мебошад;

      Сутуни 3 – воҳиди ченкунии андозаи сметаи тарифиро нишон медиҳад;

      Сутуни 4 – нишондоди сметаи тарифи тасдиқшуда аз рўи нишондиҳандаҳои моддаҳои даромад ва хароҷот, оид ба ҳаҷми расонидаи хизматрасонии танзимшаванда (молҳо, корҳо) ва дигар нишондиҳандаҳои иқтисодии фаъолияти субъекти инҳисороти табиӣ;

      Сутуни 5 – нишондоди воқеии нишондодҳои сметаи тарифӣ оид ба моддаҳои даромад ва хароҷот, оид ба ҳаҷми расонидаи хизматрасонии танзимшаванда (молҳо, корҳо) ва дигар нишондиҳандаҳои иқтисодии фаъолияти субъекти инҳисороти табиӣ дар давраи пешниҳоди ҳисобот оид ба иҷрои сметаи тарифӣ;

      Сутуни 6 – нишондоди фоизӣ воқеӣ сметаи тарифӣ нисбати нишондодҳои сметаи тарифӣ тасдиқшуда;

      Сутуни 7 – тавсифи муфассали сабабҳои фарқкунии нишондиҳандаҳои сметаи тарифӣ.

                                                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                            Замимаи 3

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                   шакл

Номи субъект ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии холи намудан/рехтан нафт дар систернаҳои роҳи оҳан

№ Р/П

Номгўи нишондиҳанда*

Воҳиди          ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

I

Хароҷот барои  истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

ҳаз. сомонӣ

 

1

Хароҷоти масолеҳ, ҳамагӣ аз ҷумла:

-//-

 

1.1

ашё ва масолеҳ

-//-

 

1.2

Масолеҳи харид

-//-

 

1.3

сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

сўзишворӣ

-//-

 

1.5

нерўи барқ

 

 

2

Хароҷот барои пардохти меҳнат, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

 

 

2.2

андозҳои иҷтимоӣ

 

 

3

Фарсудашавӣ

 

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асосӣ  намеорад

 

 

5

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

 

 

 

6

Хароҷоти умуми вамаъмурӣ, ҳамагӣ

 

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

муздӣ меҳнати ҳайати маъмури

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

 

 

6.3

фарсудашавӣ

 

 

6.4

хизматрасонии коммуналӣ

 

 

6.5

андозҳо

 

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

 

 

III

Ҳамагӣ хароҷот

 

 

IV

 

Фоида

 

 

V

Ҳамагӣ даромад

 

 

VI

Ҳаҷми хизматрасониҳои расонидашуда

тон.

 

ҳаз.сом.

VII

Меъёри талафот

%

 

ҳаз. тон

 

Тариф  (бо ААИ)

сом. /1 тона

 

 

 • – Дар ҳолати зарурӣ, хароҷот метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳисороти табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

                                                                        Замима 4

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                шакл

 

Номи субъект ______________________________________

Сметаи   тарифҳо барои хизматрасонии рехтани нафт ба танкер

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

I

Хароҷот барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ ҳамагӣ, аз он ҷумла:

Ҳаз. сомонӣ

 

1

Хароҷоти масолеҳ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

ашёи хом ва маводҳо

-//-

 

1.2

масолеҳи харид

-//-

 

1.3

Сузишворӣ ва равѓани молидани

-//-

 

1.4

Сўзишвори

-//-

 

1.5

Нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои пардохти меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Хароҷоти умуми ва маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

Музди меҳнати ҳайати маъмури

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

андозҳо

-//-

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

-//-

 

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамагӣ даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми  хизматрасонии расонидашуда

тона

 

ҳазор сомонӣ

 

VII

Меъёри талафот

%

 

ҳазор тон

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сом./1

 

тона

 

 

 • – Дар ҳолати зарурӣ, хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шаванд

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳисории табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

                                                                                                

                                                             

                                                                                                                     Замима 5

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номи субъект ______________________________________

        Сметаи тарифии барои хизматрасонии холӣ намудан ва рехтани нафт ба систернаҳои автомобилӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

 Хароҷот барои истеҳсоли маҳсулот ва пешниҳоди хизматрасонӣ ҳамагӣ, аз он ҷумла

 

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

1.1

ашиёи хом ва масолеҳ

-//-

 

1.2

масолеҳи харид

-//-

 

1.3

равѓанҳои молиданӣ ва сўзишворӣ

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

1.5

неруи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои  музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорад

 

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷотҳо ҳамагӣ

-//-

 

6

Ҳамаги ва хароҷотҳои маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хароҷотҳои коммуналӣ

-//-

 

6.5

андозҳо

-//-

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти мукофотпулӣ

-//-

 

III

Хамаги хароҷотҳо

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонӣ

тонна

 

ҳазор сомонӣ

 

VII

Меъёри талафот

%

 

ҳазор тонна

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сомонӣ

 

1 тонна

 

 • – Дар ҳолати зарурӣ, хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова шаванд.

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳиороти табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Замима 6

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                               

 

шакл

 

     Номгўи субъект ______________________________________

     Сметаи тарифи барои хизматрасонии нигоҳдории нафт

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ ҳамагӣ, аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

ашиёи хом ва мол

-//-

 

1.2

Масолеҳи харид

-//-

 

1.3

равѓанҳои молиданӣ ва сўзишворӣ

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

1.5

нерўи  барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла

 

 

2.1

музди меҳнат

 

 

2.2

андози иҷтимоӣ

 

 

3

Фарсудашавӣ

 

 

4

Таъмир,  ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорад

 

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

 

 

5.2

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

 

 

5.3

хизматрасонии авиатсиони

 

 

5.4

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

II

Хароҷоти давра, ҳамаги

 

 

6

Умумӣ ва хароҷотҳои маъмурӣ, ҳамаги аз ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

 

 

6.3

фарсудашавӣ

 

 

6.4

хизматрасонии корммуналӣ

 

 

6.5

андозҳо

 

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

 

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

 

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

 

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳаз. тонна

 

ҳаз. сомонӣ

VII

Меъёри талафот

%

 

ҳаз. тонна

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сомонӣ/1 тонна

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

                                                                      

 

                                                                                                                  Замима 7

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

 

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасонӣ дар ҷое, ки додугирифт нафт мешавад

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз ҷумла:

 

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ аз ҷумла:

-//-

 

1.1

ашиёи хом ва мол

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

 

 

2.2

андози иҷтимоӣ

 

 

3

Фарсудашавӣ

 

 

4

Таъмир  ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорд

 

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

 

 

5.2

муоинаи тиббӣ

 

 

5.3

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

 

 

5.4

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

II

Хароҷотҳои марҳилавӣ, ҳамагӣ

 

 

6

Хароҷотҳои маъмурӣ, ҳамагӣ аз ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

 

 

6.3

фарсудашавӣ

 

 

6.4

хизматрасонии корммуналӣ

 

 

6.5

андозҳо

 

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

 

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

 

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

 

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор тонна

ҳазор сомонӣ

 

VII

Меъёри талафот

% ҳазор тонна

 

VIII

Тариф (бе ААИ)

сомонӣ/1 тонна

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

                                                    

 

                                                                                                              Замима 8

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии омехтакунии нафт

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ

 

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ ҳамагӣ

-//-

 

 

азон ҷумла

 

 

1.1

ашёи хом ва мол

-//-

 

1.2

хариди маҳсулот

-//-

 

1.3

сузишвори ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

1.5

неруи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат ҳамаги

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фасудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорад

 

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.3

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

-//-

 

II

Хароҷотҳои марҳилавӣ, ҳамагӣ

-//-

 

6

Хароҷотҳои маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз ҷумла

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии корммуналӣ

-//-

 

6.5

андозҳо

-//-

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

 

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

 

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

 

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

тонна

 

ҳазор. сомонӣ

 

VII

Меъёри талафот

%

 

тонна

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сомонӣ/ 1 тонна

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

                                      

                                                                 

 

 

                                                                                                             Замима 9

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

 

     

      Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии фаъолияти операторӣ дар хатсайри ягона

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

азон ҷумла:

 

 

2

Хароҷоти музди меҳнат,

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фасудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии бонки

-//-

 

5.2

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

-//-

 

II

Хароҷотҳои марҳилавӣ, ҳамагӣ

-//-

 

6

Хароҷотҳои маъмури ва умумӣ, ҳамагӣ,

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

 

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хароҷотҳои коммуналӣ

-//-

 

6.5

андозҳо

-//-

 

6.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

тонна

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сом./ 1 тонна

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳисории табиӣ)

       Ҷ.М.

                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                               Замима 10

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

      Номгуӣ субъект   ______________________________________

      Сметаи тарифӣ барои хизматрасони аз рўи интиқоли газ бо қубурҳои магистралӣ,

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

1

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла:

ҳаз. сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

Аз он ҷумла:

 

 

1.1

газ барои эҳтиёҷоти худӣ ва талафот

-//-

 

1.2

маводи кимиявӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

II

Хароҷот барои музди меҳнат ҳамагӣ,

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла

-//-

 

5.1

Пардохтҳои гумрукӣ

-//-

 

5.2

муоинаи техники, ташхисгузарӣ, хизматрасонӣ

-//-

 

5.3

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.4

безараргардонӣ ва баровардани партовҳо

-//-

 

5.5

хизматрасонии авиатсионӣ

 

 

5.6

ҳаққи хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.7

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

-//-

 

II

Хароҷотҳои давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Ҳамаги хароҷотҳои маъмурӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.6

хизматрасонии сафари хизматӣ

-//-

 

6.7

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.8

хизматрасонии ташкилотҳои аудиторӣ

-//-

 

6.9

сухторхомушкунӣ/ муҳофиза

-//-

 

6.10

андозҳо

-//-

 

6.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳаз. м³

 

ҳаз. сом.

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./1000м³

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳисории табиӣ)

       Ҷ.М.

                                                                                                Замима 11

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасони аз рўи интиқоли гази табиӣ бо қубурҳои тақсимкунанда барои

     истеъмолкунандагони Ҷумҳурии Тоҷикистон,

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

газ барои эҳтиёҷоти худи ва талафот

-//-

 

1.2

маводи кимиёвӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо ҳамагӣ, аз он ҷумла

-//-

 

5.1

пардохтҳои гумрукӣ

-//-

 

5.2

муоинаи техникӣ, ташхисгузарӣ, хизматрасонӣ

-//-

 

5.3

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.4

безараргардонӣ ва баровардани партовҳо

-//-

 

5.5

ҳаққи пардохти алоқа

-//-

 

5.6

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Умумӣ   ва хароҷотҳои маъмурӣ ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.6

хизматрасонии сафари хизматӣ

-//-

 

6.7

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.8

хизматрасонии ташкилотҳои аудиторӣ

-//-

 

6.9

сухорхомушкунӣ/ муҳофизаи беруна

-//-

 

6.10

андозҳо

-//-

 

6.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./ҳаз.м³

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти инҳисории табиӣ)

       Ҷ.М.

 

                                                                                                                  Замима 12

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                                               шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасони аз рўи интиқоли газ моеъ бо қубурҳои гази аз обанбори асоси то ҷумак барои пешниҳоди итеъмолкунандаҳои Ҷумҳурии Тоҷикистон

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ ҳамагӣ

-//-

 

 

Азон ҷумла

 

 

1.1

Газ барои эҳтиёҷот ва талафоти худи

-//-

 

1.2

Маҳлулҳои химиявӣ

-//-

 

1.3

Қувваи барқ

-//-

 

1.4

Сузишворӣ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат ҳамагӣ

-//-

 

 

Аз он ҷумла

 

 

2.1

Музди меҳнат

-//-

 

2.2

Андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

Аз он ҷумла

 

 

4.1

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла

-//-

 

5.1

Пардохтҳои гумрукӣ

-//-

 

5.2

Муоинаи техники, ташхисгузарӣ, хизматрасонӣ

-//-

 

5.3

Муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.4

Безараргардонӣ ва баровардани партовҳо

-//-

 

5.5

Ҳаққи пардохти алоқа

-//-

 

5.6

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои

-//-

 

II

Хароҷотҳои марҳилавӣ, ҳамагӣ

-//-

 

6

Ҳамаги хароҷотҳои маъмурӣ ва умумӣ

-//-

 

 

Аз он ҷумла

 

 

6.1

Музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

Андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

Фарсудашавӣ

-//-

 

6.4

Хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.6

Хизматрасонии сафари хизматӣ

-//-

 

6.7

Хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.8

Хизматрасонии ташкилотҳои аудиторӣ

-//-

 

6.9

Сухорхомушкунӣ/ муҳофиза

-//-

 

6.10

Андозҳо

-//-

 

6.11

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомон

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./1000м³

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

                                                                                                                          Замима 13

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии нигоҳдории газ

№ Р\т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

нерўи  барқ

-//-

 

1.3

 хариди маснуот

-//-

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

1.5

сузишвори ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқаи мобилӣ

-//-

 

5.2

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.4

пардохт ба фонди муҳофизати табиат

-//-

 

5.5

суѓурта

-//-

 

5.6

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

 хароҷотҳои умумии маъмурият, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.4

фарсудашавӣ

-//-

 

6.5

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.6

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.7

хизматрасонии сафари хизматӣ

-//-

 

6.8

хараҷоти намояндагӣ, алоқа, нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.9

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.10

андозҳо

-//-

 

6.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сом

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./1000м³

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

Замимаи 14

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

      Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии соҳаи обтаъминкунӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

неруи харидоришуда

-//-

 

1.5

оби харидоришуда

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо ҳамагӣ, аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқаи мобилӣ

-//-

 

5.2

интиқоли бор аз ҷониби дигар ташкилотҳо

-//-

 

5.3

хизматрасонии муҳофиза

-//-

 

5.4

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.5

бозомузии мутахассисон

-//-

 

5.6

 муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.7

пардохт барои истифодабарии сарватҳои табиат (об ва ѓайра)

-//-

 

5.8

корҳои барқарорсозии хатҳои қубур

-//-

 

5.9

 безараргардонӣ, дератизатсияи биноҳои истеҳсолӣ, кашонидани партов ва хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

5.10

намуди суѓуртаи ҳатмӣ

-//-

 

5.11

гирифтани иҷозатнома

-//-

 

5.12

ҳифзи муҳити  зист

-//-

 

5.13

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

 Хароҷотҳои умумии маъмурият, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.4

фарсудашавӣ

-//-

 

6.5

хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техники идоравӣ, марказҳои алоқа, техникаи ҳисоббарор ва ѓ.ҳо

-//-

 

6.6

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.7

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.8

хизматрасонии сафари хизматӣ

-//-

 

6.9

хараҷоти намояндагӣ, алоқа ва нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.10

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.11

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ

-//-

 

6.12

андозҳо

-//-

 

6.13

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷоти  нигоҳдории хадамоти фуруш, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

7.1

музди меҳнат

-//-

 

7.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

7.3

хароҷот барои бақайдгирии чиптаҳо (квитансия)

-//-

 

7.4

фарсудашавӣ (аз он ҷумла обҳисобкунак), вобаста ба хизматрасонии фурушва

-//-

 

7.5

таъмири ҷорӣ

-//-

 

 

7.6

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

 

-//-

 

7.7

хизматрасонии маркетинги

-//-

 

7.8

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

8

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./1000м³

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда шавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замима 15

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии танзими сатҳи шоридан бо ёрии танбакунии иншоотҳои гидротехникӣ)

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ҳамагӣ, аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

Масолеҳ ва ашиёи хом, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1.1

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

1.1.2

дигар молҳо

-//-

 

1.1.3

сузишвори ва Равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

 

5.1

Пардохт дар ҳолатҳое, ки кори доимӣ мечакад дар роҳ ё хусусияти чандроҳа

 

-//-

 

5.2

дигар Хароҷоти биомеоративӣ

-//-

 

 

5.3

Хароҷот барои санҷиш ва атистатсиакунонии  ҳисобкунак, ташхисгоҳ, азназаргузаронии таҷҳизотҳои энергетики

 

-//-

 

5.4

дератизатсионӣ, безараргардонӣ ва  корҳои безараргардонӣ

-//-

 

5.5

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.6

хизматрасонии алоқаи мобилӣ

-//-

 

5.7

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Хароҷоти умуммихоҷагӣ, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

масолеҳ ва ашёи хом, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1.1

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

6.1.2

сузишворӣ

-//-

 

6.1.3

нерўи барқ

-//-

 

6.2

Музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.3

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии бонк

-//-

 

6.5

фарсудашавӣ

-//-

 

6.6

Хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техники идоравӣ, марказҳои алоқа, техникаи ҳисоббарор ва ѓ.ҳо

-//-

 

6.7

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.8

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.9

Хароҷоти  сафари хизматӣ

-//-

 

6.10

хараҷоти намояндагӣ, алоқа ва нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.11

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.12

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ дошта

-//-

 

6.13

андозҳо

-//-

 

6.14

пардохт барои истифодабарии захираҳои об ва болооби сарчашма

-//-

 

6.15

пардохт барои фонди ҳифзи табиат

-//-

 

6.16

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

 

 

7

Хароҷот барои пардохти мукофотпулӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомон

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./м³

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замима 16

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасони интиқоли об тавасути қубурҳои обгузари магистралӣ 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

 

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

Масолеҳ ва ашиёи хом, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1.1

маводҳои кимиёвӣ

-//-

 

1.1.2

дигар масолеҳо

 

 

1.1.3

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

 

5.1

пардохт дар ҳолатҳое, ки кори доимӣ мечакад дар роҳ ё хусусияти чандроҳа

 

-//-

 

5.2

хароҷоти биомеорасионӣ

-//-

 

 

5.3

Хароҷот барои санҷиш ва атистатсиакунонии  ҳисобкунак, ташхисгоҳ, азназаргузаронии таҷҳизотҳои энергетики

 

-//-

 

5.4

дератизатсионӣ, безараргардонӣ ва  корҳои безараргардонӣ

-//-

 

5.5

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.6

хизматрасонии алоқаи мобилӣ

-//-

 

5.7

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

хароҷоти умуми маъмурият, ҳамаги

-//

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

Масолеҳ ва ашёи хом, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1.1

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

6.1.2

сузишворӣ

-//-

 

6.1.3

нерўи барқ

-//-

 

6.2

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.3

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии бонк

-//-

 

6.5

Фарсудашавӣ

-//-

 

6.6

хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техники идоравӣ, марказҳои алоқа, техникаи ҳисоббарор ва ѓ.ҳо

-//-

 

6.7

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.8

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.9

Хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

6.10

хараҷоти намояндагӣ, алоқа ва нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.11

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.12

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ

-//-

 

6.13

андозҳо

-//-

 

6.14

Пардохт барои истифодабарии захираҳои болооби сарчашма

-//-

 

6.15

пардохт барои фонди ҳифзи табиат

-//-

 

6.16

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//

 

7

Хароҷот барои пардохти мукофотпулӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./м³

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

      Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замима 17

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

 

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасони интиқоли об тавасути канал (маҷроҳ) 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак  

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

 

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1.1

маводҳои кимиёвӣ

-//-

 

1.1.2

дигар молҳо

-//-

 

1.1.3

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

1.1.4

сузишворӣ

-//-

 

1.1.5

неруи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

 

5.1

пардохт дар ҳолатҳое, ки кори доимӣ мечакад дар роҳ ё хусусияти чандроҳа

 

-//-

 

5.2

хароҷоти биомеорасионӣ

-//-

 

 

5.3

Хароҷот барои санҷиш ва атистатсиакунонии  ҳисобкунак, ташхисгоҳ, азназаргузаронии таҷҳизотҳои энергетики

 

-//-

 

5.4

дератизатсионӣ, безараргардонӣ ва  корҳои безараргардонӣ

-//-

 

5.5

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.6

хизматрасонии алоқаи мобилӣ

-//-

 

5.7

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

 хароҷоти умумимаъмурӣ, ҳамагӣ

-//

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

масолеҳ ва ашёи хом, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1.1

қисмҳои эҳтиёти

-//-

 

6.1.2

сузишворӣ

-//-

 

6.1.3

нерўи барқ

-//-

 

6.2

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.3

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии бонк

-//-

 

6.5

фарсудашавӣ

-//-

 

6.6

хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техники идоравӣ, марказҳои алоқа, техникаи ҳисоббарор ва ѓ.ҳо

-//-

 

6.7

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.8

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.9

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

6.10

хараҷоти намояндагӣ, алоқа ва нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.11

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.12

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагидошта

-//-

 

6.13

андозҳо

-//-

 

6.14

пардохт барои истифодабарии захираҳои болооби  сарчашма

-//-

 

6.15

пардохт барои фонди ҳифзи табиат

-//-

 

6.16

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//

 

7

Хароҷот барои пардохти мукофотпулӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./м³

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замима 18

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

                                                                                                                шакл

 

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасони обу корезӣ (бозгашти об)

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

сузишвори ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.3

Сузишворӣ

-//-

 

1.4

нерўи барқи харидоришуда

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо ҳамагӣ, аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хизматрасонии муҳофиза

-//-

 

5.3

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.4

таёркунии кадрҳо

-//-

 

5.5

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.6

пардохт барои истифодаи табиат (об ва ѓайра)

-//-

 

5.7

 корҳои бароҳмондан хатҳои обгузар

-//-

 

5.8

безараргардони, детаризатсияи иншоотҳои истеҳсоли, кашонидани партовҳо ва дигар хизматрасонии каммуналӣ 

-//-

 

5.9

намудҳои ҳатмии суѓурта

-//-

 

5.10

дастраскунии иҷозатнома

-//-

 

5.11

ҳифзи муҳити зист

-//-

 

5.12

дигар хароҷотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

II

Хароҷот давра, ҳамагӣ

-//

 

6

 хароҷоти умуимаъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

хизматрасонии бонк

-//-

 

6.4

фарсудашавӣ

-//-

 

6.5

хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техники идоравӣ, марказҳои алоқа, техникаи ҳисоббарор ва ѓ.ҳо

-//-

 

6.6

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.7

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

6.8

Хароҷоти  сафари хизматӣ

-//-

 

6.9

хараҷоти намояндагӣ, алоқа ва нашрияи ҷорӣ

-//-

 

6.10

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

6.11

Иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ

-//-

 

6.12

андозҳо

-//-

 

6.13

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//

 

7

Хароҷоти  нигоҳдории хадамоти фуруш, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

7.1

музди меҳнат

-//-

 

7.2

андози иҷтимои

-//-

 

7.3

хароҷоти барасмиятдароии ҳуҷатҳо

-//-

 

7.4

фарсудашавӣ, бо хизматрасонии фуруш алоқаманд

-//-

 

7.5

таъмири ҷорӣ

-//-

 

7.6

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси сабаб намегардар

-//-

 

7.7

хизматрасонии маркетинги

-//-

 

7.8

дигарҳо (бо рамзкушоии моддаҳо)

-//-

 

8

Хароҷоти пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор м³

 

ҳаз. сомонӣ

 

VII

Талафот аз руи меъёр

%

 

VIII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сом./1м³

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

      Ҷ.М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замима 19

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл                                                                                                               

 

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии интиқол ва (ё) тақсими нерўи барқ 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

Сузишворӣ

-//-

 

1.3

сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаи асоси намеорад

-//-

 

5

Хизматрасонии ташкилотҳои  тарафайни хислати истеҳсолидошта

-//-

 

6

Дигар хароҷотҳо, (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷот давра, ҳамагӣ

-//

 

7

Хароҷотҳои умумимаъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

7.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

 

 

7.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

7.3

фарсудашавӣ

-//-

 

7.4

пардохтҳои андоз ва ҷамъоварӣ

-//-

 

7.5

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

7.6

намояндагӣ

-//-

 

7.7

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

7.8

хизматрасонии алоқа

-//-

 

7.9

пардохти хизматрасонии консалтингӣ, аудиторӣ ва маркетингӣ

-//-

 

7.10

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

7.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//

 

8

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳаз. кВтс

 

ҳаз. сомонӣ

 

9

Талафот аз руи меъёр

% ҳаз.кВтс

 

VII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./кВтс

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

       Ҷ.М.

 

 

 

 

Замимаи 20

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

                                                                                                                шакл

      Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифӣ барои истеҳсоли нерўи гармӣ 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои моддӣ, ҳамагӣ азон ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

сузишвори ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои музди меҳна,т ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

5

Хизматрасонии ташкилотҳои  тарафайни хислати истеҳсолидошта

-//-

 

6

Андозҳо

-//-

 

7

Дигар хароҷотҳо, (бо рамзкушоӣ)

-//

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

8

 хароҷоти умумимаъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

8.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

8.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

8.3

фарсудашавӣ

-//-

 

8.4

пардохтҳои андоз ва ҷамъоварӣ

-//-

 

8.5

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

8.6

намояндагӣ

-//-

 

8.7

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

8.8

хизматрасонии алоқа

-//-

 

8.9

пардохти хизматрасонии консалтингӣ, аудиторӣ ва маркетингӣ

-//-

 

8.10

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

8.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//

 

9

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Хароҷот ҳамагӣ

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳаз. Гкал

 

ҳаз. сом.

 

9

Талафот аз руи меъёр

%

 

VII

Тариф (бе наз/и ААИ

сом./Гкал

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

      Ҷ. М.

 

 

Замимаи 21

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ

 

                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонию истеҳсол ё интиқол ё тақсимот ё таъминоти нерўи гармӣ 

№ П/П

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои моддӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

нерўи барқ

-//-

 

1.2.1

ҳаҷми нерўи барқ

кВтс

 

1.2.2

нархи нерўи барқ

сом./ кВтс

 

1.3

оби харидашуда

ҳаз.сом

 

1.3.1

ҳаҷми оби харидашуда

сом./ м³

 

1.3.2

Тариф

ҳаз. м³

 

1.4

Сузишворӣ (рамзкушои аз руи намуди сузишворӣ)

ҳазор сомонӣ

 

1.4.1

ҳаҷми сузишворӣ

ҳаз. тон, ҳаз. м³

 

1.4.2

нархи сузишворӣ

сом./ тонна

сом./ҳаз. м³

 

1.5

меъёри талафоти техникӣ

ҳаз. сом

 

%

 

ҳаз .Гкал

1.6

Хароҷоти нақлиётӣ

ҳаз. сомонӣ

 

2

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

2.1

Музди меҳнат

-//-

 

2.1.1

Музди меҳнати миёна

 сом. / одам

 

2.1.2

шумора

одам

 

2.2

андози иҷтимои

ҳаз сомонӣ

 

3

Фарсудашавӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

4.1

таъмири ҷорӣ

-//-

 

4.2

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

4.2.1

аз ҳисоби хоҷагидорӣ

-//-

 

4.2.2

бо тарзи пудратӣ

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хизматрасонии муҳофиза

-//-

 

5.3

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

5.4

таёрнамудани мутахассисон

-//-

 

5.5

мухофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

5.6

пардохт барои истифодабарии захираҳои табиӣ (об ва дигарҳо)

-//-

 

5.7

безараргардонӣ, детаризатсия ҷойгоҳи истеҳсолӣ, баровардани партов ва дигар хизматрасониҳои коммуналӣ

-//-

 

5.8

намуди суѓуртаи ҳатмӣ

-//-

 

5.9

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

 Хароҷоти умуми маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

6.1

Хароҷот барои музди меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

6.1.1

музди меҳнати ҳайати маъмурият

-//-

 

6.1.2

музди меҳнати миёнаи моҳона

сом./одам

 

6.1.3

шумора

одам

 

6.1.4

андози иҷтимоӣ

-//-

 

7

дигар хароҷотҳои маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

7.1

ҳаққи иҷозатномадиҳӣ ҷиҳати ҳуқуқи машѓулияти намуди алоҳидаи фаъолият

-//-

 

7.2

фарсудашавӣ

-//-

 

7.3

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

7.4

хароҷот барои нигоҳдорӣ ва хизматрасонии воситаҳои техникаи ҳисоббарор

-//-

 

7.5

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

7.6

хизмати ташкилотҳои тарафайн

-//-

 

7.7

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

7.8

хароҷот барои нашрияи ҷорӣ

-//-

 

7.9

хизматрасонии алоқа

-//-

 

7.10

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

7.11

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ

-//-

 

7.12

андозҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7.12.1

аз он ҷумла: хароҷот вобаста ба пардохтҳои экологӣ

-//-

 

8

Хароҷоти нигоҳдории хадамоти фуруш, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

9.1

музди меҳнат

-//-

 

9.1.1

музди меҳнати миёнаи моҳона

сом./ одам

 

9.1.2

Шумора

одам

 

9.2

андози иҷтимоӣ

ҳаз. сомонӣ

 

9.3

фарсудашавӣ

-//-

 

10

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

10.1

таъмири ҷорӣ

-//-

 

10.2

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

12

хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

III

Ҳамагӣ хароҷот

-//-

 

IV

Фоида

-//-

 

IV. I

Дороиҳои амалиётӣ

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

ҳазор Гкал

 

 

 

VII

Тариф (бе наз/и ААИ)

сом./Гкал

 

VIII

Сармоягузорӣ иборат (фарсудашавӣ + фоида + воситаҳои қарзӣ)

ҳаз. сомони

 

 

 • – Дар ҳолати зарури хароҷотҳо метавонад васеъ ё илова карда мешавад

       Имзои _____________________________________________

            (Сардори субъекти монополияи табиӣ)

      Ҷ. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      Замимаи 22

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии интиқоли нерўи барқ ва (ё) барои диспечерии техники рухсат ба хат (сеть) ва истифодабарои нерўи барқ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

Ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои моддӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла;

 

 

1.1

масолеҳ ва ашиёи хом

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

Сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

1.4

қувваи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳои бакорандозӣ

 

 

3

Хизматрасонии барои ЛЭП

 

 

4

Химатрасонии ОДЦ барқ

 

 

5

Ҳароҷот барои пардохти меҳнат

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

5.1

музди меҳнат

 

 

5.2

андози иҷтимоӣ

 

 

6

Таъмир

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

 

 

7

Фарсудашавӣ

 

 

8

Хароҷотҳои технолдогии неру барқ

 

 

9

Хароҷот вобаста ба ҷори намудани технологӣ

 

 

10

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

10.1

гармидиҳи ва ГВС

 

 

10.2

таъмини оби хунук ва  корезӣ

 

 

10.3

дигар (кашонидани партов, детаризатсия ва ѓ.ҳ)

 

 

10.4

хизматрасонии алоқа

 

 

11

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоии моддаҳо)

 

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

 

 

12

Хароҷотҳои умумимаъмурӣ, ҳамагӣ

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

12.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

 

 

12.2

андози иҷтимои

 

 

12.3

андозҳо

 

 

12.4

фарсудашавӣ

 

 

12.5

хизматрасонии алоқа

 

 

12.6

хароҷотҳои коммуналӣ

 

 

12.7

хароҷоти сафари хизматӣ

 

 

12.8

пардохти консалтингӣ, аудиторӣ, маълумотдиҳӣ, ҳуқуқӣ ва дигар хизматрасониҳо

 

 

12.9

муҳофизати меҳнат

 

 

12.10

оташнишонӣ ва муҳофизаи ѓайри ташкилотӣ

 

 

 

 

12.11

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

 

 

13

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

 

 

IV

Фоида

-//-

 

V

Ҳамаги даромад

Ҳаз сом / одам

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонида шуда

млн. квт соат

 

VII

Тариф (бидуни ААИ)

сомонӣ/ квт соат

 

 

________________________________________________________________________

 • Хароҷот дар ҳолатҳои зарури метавонад васеъ илова карда шаванд

                 Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

 

      Ҷ. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 23

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии дастраси умумии алоқаи почта*

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ (мол, кор)

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои модди

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

Масолеҳ,  аз он ҷумла:

-//-

 

1.1.1

масолеҳи даристифода барои хизматрасонии почта (ресмон,сурѓуч, қоѓази крафт, пломба, чизҳо аз рўи ном ва ѓайраҳо)

-//-

 

1.1.2

маҳсулоти нусхави (бланочная)

-//-

 

1.1.3

хароҷот барои хариди нишони пардохти почтавӣ

-//-

 

1.2

дигар хароҷотҳои модӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

 

 

2

Хароҷот барои пардохти меҳнат

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

 

 

2.2

андози иҷтимоӣ

 

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри моддӣ

 

 

4

Таъмири капиталии воситаҳои асосӣ

 

 

5

Таъмир ҷории воситҳои асосӣ

 

 

6

Пардохти хизматрасонии ташкилотҳои баруна, аз он ҷумла:

 

 

6.1

хизматрасонии сервисии тахникаҳо

 

 

6.2

пардохти коммуналӣ

 

 

6.3

хизмати алоқа

 

 

6.4

хизматрасонии консултатсионӣ

 

 

6.5

хароҷот барои кашонидан ва расонидани почта тариқи нақлиёти иҷора

 

 

6.6

иҷораи иншоот

 

 

6.7

дигарҳо

 

 

7

Дигар хароҷотҳо

 

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

 

 

8

Хароҷотҳои умуми маъмурӣ, ҳамагӣ

 

 

8.1

масолеҳ

 

 

8.2

Музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

 

 

8.3

андози иҷтимоӣ

 

 

8.4

пардохти андозҳо

 

 

8.5

фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

 

 

8.6

пардохти хизматрасонии ташкилотҳои беруна, аз он ҷумла:

 

 

8.6.1

хизматрасонии сервисии техникаҳо

 

 

8.6.2

хизматрасонии коммуналӣ

 

 

8.6.3

хизматрасонии алоқа

 

 

8.6.4

Хизматрасонии консултатсионӣ

 

 

8.6.5

Хизматрасонии иттилоотӣ

 

 

8.6.6

Хизматрасонии аудиторӣ

 

 

8.6.7

Хизматрасонии матбаа (таъбу нашр)

 

 

8.6.8

Иҷораи иншоот

 

 

8.6.9

дигарҳо

 

 

8.7

Дигар хароҷотҳо

 

 

9

Хароҷот барои пардохти фоизҳо

 

 

10

Хароҷот барои фуруш

 

 

III

Хамагии хароҷот (I+II)

 

 

IV

Ҳамаги даромад

 

 

V

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

Бо тариқи натуравӣ

 

VI

Тариф (бидуни ААИ)

сомонӣ

 

  

       Эзоҳ: * – дар алоҳидагӣ аз рўи ҳар як намуди хизмати пешниҳодшуда пешкаш мегардад, дар асоси талаботҳои қонунгузории инҳисороти табиӣ танзим мегардад.

Ба ҳолати 1 октябри соли 20___:

       – Равон намудани мактуби оддӣ:

       – Равон намудани бароҷомаи оддӣ:

       – Равон намудани корти одии почтавӣ:

       ** – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда шаванд.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

 

 

      Ҷ. М.

                                                                                            

                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                  Замимаи 24

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии иҷозатдиҳии тарафики телефони барои алоқаи мобилӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ (мол, кор)

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷоти масолеҳҳо,  аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷоти пардохти меҳнат, аз он ҷумла:

-//-

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

2.1

Музди меҳнат

-//-

 

2.2

Андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри модди

-//-

 

4

Таъмири капиталии воситаҳои асосӣ

-//-

 

5

Таъмир ҷории воситҳои асосӣ

-//-

 

6

Пардохти хизматрасонии дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

6.1

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.2

хизматрасони алоқа

-//-

 

6.3

иҷораи иншоот

-//-

 

6.4

дигарҳо

-//-

 

7

Хароҷот барои шартномаи басташудаи операторони алоқаи байнидавлатӣ  

-//-

 

8

Хароҷот барои шартномаи басташудаи операторони алоқаи ҶТ

-//-

 

9

Дигар хароҷтҳо

-//-

 

II

Хароҷоти давра

-//-

 

10

Хароҷотҳои умумимаъмурӣ

-//-

 

10.1

масолеҳ

-//-

 

10.2

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

10.3

андози иҷтимоӣ

-//-

 

10.4

пардохти андозҳо

-//-

 

10.5

фарсудашавии вос. асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

10.6

Пардохти хиз-и дигар ташкилотҳо аз он ҷумла:

-//-

 

10.6.1

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

10.6.2

хизматрасонии алоқа

-//-

 

10.6.3

хизматрасонии консултатсионӣ

-//-

 

10.6.4

хизматрасонии иттилоотӣ

-//-

 

10.6.5

хизматрасонии аудиторӣ

-//-

 

10.6.6

иҷораи иншоот

-//-

 

10.6.7

дигарҳо

-//-

 

11

Хароҷот барои пардохти фоизҳо

-//-

 

12

Дигар хароҷотҳо

-//-

 

III

Хамагии хароҷот (I+II)

 

 

IV

Ҳамаги даромад

 

 

V

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

Бо тариқи натуравӣ

 

VI

Тариф (бидуни ААИ)

сомонӣ

 

       Эзоҳ: * – дар алоҳидагӣ аз рўи ҳар як намуди хизматрасоние, ки таҳти танзим дар асоси талаботҳои қонунгузории инҳисороти табиӣ мегардад, пешниҳод карда мешавад

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

      Ҷ. М.

Замимаи 25

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии магистралии роҳи оҳан  

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак  

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ.

ҳазор сомонӣ

 

 

аз он ҷумла

 

 

1

Хароҷоти масолеҳ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои пардохти меҳнат

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Пардохти кору хизматрасонӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

4.1

таъмири ҷорӣ

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

5.1

Хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

Хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

Хароҷоти конселиярӣ

-//-

 

5.4

Бозомузии кадрҳо

-//-

 

5.5

Дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоии  моддаҳо)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Хароҷотҳои умуми маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

 аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

6.4

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла

 

 

6.4.1

Хиз-и аудиторӣ, колсангтинговӣ ва иттилоотӣ

-//-

 

6.4.2

хизматрасонии бонк

-//-

 

6.4.3

Хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

Хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

6.6

Хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.7

андозҳо

-//-

 

6.8

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоии  моддаҳо)

 

 

7

Хароҷотҳои мукофотпулӣ

-//-

 

III

Хамагии хароҷотҳо

-//-

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда, барои интиқоли бор

Млн. ткм

 

ҳаз. сомонӣ

 

       ** – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда мешавад.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

 

      Ҷ. М.

Замимаи 26

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

       Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии пешниҳоди истифодабарии роҳҳои оҳан бо объектҳои     

      нақлиёти роҳи оҳан дар асоси шартномаи консесионӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак  

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

ҳазор сомонӣ

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1

Хароҷоти масолеҳ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳо барои пардохти меҳнат

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Таъмир

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

бозомузии мутахассисон

-//-

 

5.3

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

5.4

Хароҷотҳои конселиярӣ

-//-

 

5.5

дигар хароҷотҳо

-//-

 

      II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Умумӣ  ва хароҷоти маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

 аз он ҷумла:

 

 

6.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

6.4

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.4.1

хиз-и аудиторӣ, колсангтинговӣ ва иттилоотӣ

-//-

 

6.4.2

хизматраонии бонк

-//-

 

6.4.3

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

6.6

хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.7

андозҳо

-//-

 

6.8

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоии  моддаҳо)

-//-

 

7

Пардохт барои ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Хамагии хароҷотҳо

-//-

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизмати расонидашуда

Дар шакли натуралӣ

 

VII

Тариф

сомонӣ

 

      

       ** – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда шаванд.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

      Ҷ. М.

 

Замимаи 27

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

Номгуӣ субъект   ______________________________________

       Сметаи тарифӣ барои хизматрасонии (роҳҳои гузариши оҳан) 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак  

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ, ҳамагӣ

ҳазор сомонӣ

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷот барои пардохти меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Пардохти ҳаққи кор ва хизматрасонӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

4.1

таъмири ҷорӣ

 

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

хароҷотҳои конселярӣ

-//-

 

      5.4

тайёр намудани мутахассисион

-//-

 

5.5

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

 Хароҷот давра, ҳамагӣ

 

 

6

Умумӣ ва хароҷоти маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.1

Музди меҳнати ҳайъати маъмурият

-//-

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

Фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри моддӣ

 

 

6.4

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

аз он ҷумла:

 

 

6.4.1

хиз-и аудитори, консалтингӣ ва иттилоотӣ

-//-

 

6.4.2

 хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.4.3

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

6.5

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

6.6

 хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.7

андозҳо

-//-

 

6.8

дигар  хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

-//-

 

 

 

IV

фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

Вагон/км

 ҳаз. сомонӣ

 

* – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда шаванд.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

Ҷ. М.

 

Замимаи 28

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

      Сметаи тарифи хизматрасонии аэронавигатсияи барои ҳавопаймоҳо дар ҳудуди ҳавоӣ, бидуни    

      хизматрасонии аэронавигатсияи ҳавопаймоҳои ширкатҳои хориҷӣ, ки парвози транзитиро тариқи  

      ҳудуди ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади нишаст ё бидуни нишаст дар ҳудуди Ҷумҳурии 

      Тоҷикистон ба мақсадҳои ғайритиҷоратӣ анҷом медиҳанд.

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ( мол, кор) аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳо барои пардохти меҳнат ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

хароҷотҳои конселярӣ

-//-

 

5.4

тайёр намудани мутахассисион

-//-

 

5.5

 дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Умумӣ  ва хароҷоти маъмурӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

6.1

Музди меҳнати ҳайъати маъмурият

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

 хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.4

фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри моди

-//-

 

6.5

хизматрасонии комуналлӣ

-//-

 

6.6

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

6.6.1

хизматрасонии аудиторӣ

-//-

 

6.6.2

хизматрасонии консалтингӣ

-//-

 

6.6.3

хизматрасонии иттилоотӣ

-//-

 

6.7

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

6.8

хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.9

андозҳо

 

 

6.10

Дигар  хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

-//-

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

самол. км

 

VII

Нарх (бе ААИ)

сомонӣ

 

VIII

Сармояи таъсисёфта (фарсудашавӣ+фоида+воситаҳои ҷалбгардида)

Ҳаз. сомонӣ

 

* – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда шавад.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

Ҷ. М.

 

                                                   Замимаи 29

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифи хизматрасонии аэронавигатсияи барои ҳавопаймоҳо дар минтақаи фурудгоҳ,   

     бидуни хизматрасонии аэронавигатсияи ҳавопаймоҳои ширкатҳои хориҷӣ, ки парвози транзитиро  

     тариқи ҳудуди ҳавоии Ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади нишаст дар ҳудуди Ҷумҳурии Тоҷикистон

     ба мақсадҳои ғайритиҷоратӣ анҷом медиҳанд.

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак  

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ( мол, кор) аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳо барои пардохти меҳнат ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

хароҷотҳои конселярӣ

-//-

 

5.4

тайёр намудани мутахассисион

-//-

 

5.5

 дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Умумӣ  ва хароҷоти маъмурӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

6.1

Музди меҳнати ҳайъати маъмурият

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

6.4

фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри моди

-//-

 

6.5

хизматрасонии комуналлӣ

-//-

 

6.6

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

6.6.1

хизматрасонии аудиторӣ

-//-

 

6.6.2

хизматрасонии консалтингӣ

-//-

 

6.6.3

хизматрасонии иттилоотӣ

-//-

 

6.7

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

6.8

хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.9

андозҳо

 

 

6.10

Дигар  хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

-//-

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

тонна

 

VII

Нарх (бе ААИ)

сомонӣ

 

VIII

Сармояи таъсисёфта (фарсудашавӣ+фоида+воситаҳои ҷалбгардида)

ҳаз. сомонӣ

 

* – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда шавад.

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

Ҷ. М.

 

Замимаи 30

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

       Сметаи тарифи барои хизматрасонии фурўдгоҳӣ**

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони ( мол, кор) аз он ҷумла:

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳо барои пардохти меҳнат ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

2.1

музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

5

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ аз он ҷумла:

 

 

5.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

5.2

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

5.3

тайёр намудани мутахассисион

-//-

 

5.4

 дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

II

Хароҷоти давра, ҳамагӣ

-//-

 

6

Умумӣ  ва хароҷоти маъмурӣ, ҳамагӣ аз он ҷумла:

-//-

 

6.1

Музди меҳнати ҳайъати маъмурият

 

 

6.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

6.3

фарсудашавии воситаҳои асоси ва активҳои ѓайри моди

-//-

 

6.4.

Хизматрасонии дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

6.4.1

Хизмат-и аудиторӣ,колсантингӣ ва иттилоотӣ

 

 

6.4.2

Хизматрсонии бонкӣ

 

 

6.4.3

Хизматрасонии коммуналӣ

 

 

6.5

хароҷотҳои сафари хизматӣ

 

 

6.6

хароҷотҳои намояндагӣ

-//-

 

6.7

андозҳо

 

 

6.8

Дигар  хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

7

Хароҷот барои пардохти ҳавасмандгардонӣ

-//-

 

III

Ҳамаги хароҷот

-//-

 

IV

Фоида

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

Дар шакли натуралӣ

 

VII

Тариф (бе ААИ)

сомонӣ

 

* – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ мумкин аст васеъ ё ин ки илова карда мешавад.

**- Ба ҳар як намуди хидматрасониҳое, ки ба онҳо дода мешавад, алоҳида пешниҳод карда мешавад, ки тибқи қонунгузорӣ дар бораи монополияҳои табиӣ вобаста аст

       Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

 

Ҷ. М.

 

 

 

 

                                                                                                                           Замимаи 31

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

     Номгуӣ субъект   ______________________________________

     Сметаи тарифи барои хидматрасонии унсурҳои инфрасохторӣ (моликияти технологӣ) барои иҷораи операторҳои алоқа барои пайвастшавӣ дар шабакаи телекоммуникатсионӣ истифодаи умуми ҷамъиятӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасони (мол, кор)

ҳазор сомонӣ

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, аз он ҷумла:

-//-

 

1.1

масолеҳ

-//-

 

1.2

сузишворӣ

-//-

 

1.3

нерўи барқ

-//-

 

2

Хароҷотҳои пардохти меҳнат, аз он ҷумла:

-//-

 

2.1

Музди меҳнат

-//-

 

2.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

3

Фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

4

Таъмири капиталии воситаҳои асосӣ

-//-

 

5

Таъмири ҷории воситаҳои асосӣ

 

 

6

Пардохти хизматрасонии дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

6.1

хизматрасонии комуналлӣ

-//-

 

6.2

хизматрасонии алоқа

-//-

 

6.3

иҷораи иншоот

-//-

 

6.4

дигарҳо

-//-

 

7

Хароҷотҳо дар доири шартномаҳо бо операторони алоқаи байналмилалӣ

-//-

 

8

Хароҷотҳо  дар доираи шартнома бо операторони алоқаи ҶТ

-//-

 

9

Дигар хароҷотҳо

 

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра

-//-

 

10

Хароҷотҳои умумии маъмурӣ

-//-

 

10.1

масолеҳ

-//-

 

10.2

музди меҳнати ҳайъати маъмурӣ

-//-

 

10.3

андози иҷтимоӣ

-//-

 

10.4

пардохти андозҳо

-//-

 

10.5

фарсудашавии воситаҳои асосӣ ва активҳои ѓайримоддӣ

-//-

 

10.6

хизмат-и дигар ташкилотҳо, аз он ҷумла:

-//-

 

10.6.1

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

10.6.2

хизматрасонии алоқа

-//-

 

10.6.3

хизматрасонии маслиҳатдиҳӣ

-//-

 

10.6.4

хизматрсонии иттилооътӣ

-//-

 

10.6.5

хизматрасонии аудиторӣ

-//-

 

10.6.6

иҷораи иншоот

-//-

 

10.6.7

Дигарҳо

-//-

 

11

Хароҷот барои пардохти фоизҳо

-//-

 

12

Дигар хароҷотҳо

-//-

 

III

Ҳамагӣ хароҷот (I+II)

-//-

 

IV

Ҳамаги даромад

-//-

 

V

Ҳаҷми хизматрасонии пешниҳодшуда

Дар шакли натуралӣ

 

VI

Тариф(бе ААИ)

Сомонӣ

 

* – барои ҳар як намуди хидматрасони, ки таҳти танзими давлатӣ дар асоси қонунгузории монополияҳои табиӣ қарор дода мешавад.

Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

Ҷ. М.

Замимаи 32

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

Номгуӣ субъект   ______________________________________

Сметаи тарифи барои хизматрасонии танзимшавандаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо*

Воҳиди ченак

Қабули тарифи амалкунанда аз рўи ҳисоби солона, ҳамаги

Лоиҳаи субъектҳои инҳисороти табиӣ

1

2

3

4

5

 

I

Хароҷотҳо барои истеҳсоли мол ва пешниҳоди хизматрасонӣ ( мол, кор), ҳамаги

Ҳазор сомонӣ

 

 

1

Хароҷотҳои масолеҳ, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

 

1.1

ашёи хом ва масолеҳ

-//-

 

 

1.2

неруи барқ

-//-

 

 

1.3

сузишворӣ ва равѓанҳои молиданӣ

-//-

 

 

1.4

сузишворӣ

-//-

 

 

1.5

Нерўи барқи харидашуда

-//-

 

 

1.6

Оби харидашуда

-//-

 

 

2

Хароҷотҳои технологии нерўи барқии системаи хоҷагии обу корезӣ (талафот аз рўи меъёр)

-//-

 

 

3

Хароҷоти пардохти меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

 

3.1

музди меҳнат

-//-

 

 

3.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

 

4

Фарсудашавӣ

-//-

 

 

5

Таъмир, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

 

5.1

Таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намоерад

-//-

 

 

6

Дигар хароҷотҳо, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

-//-

 

 

6.1

хизматрасонии алоқа

-//-

 

 

6.2

Интиқоли бор тавасути  дигар ташкилотҳо

-//-

 

 

6.3

хизматрасонии муҳофиза

-//-

 

 

6.4

хароҷотҳои сафари хизматӣ

-//-

 

 

6.5

тайёр намудани мутахассисон

-//-

 

 

6.6

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

 

6.7

пардохт барои истифодабарии захираҳои табиӣ (об ва дигарҳо)

-//-

 

 

6.8

корҳои бакорандозӣ  

-//-

 

 

6.9

Безараргардонӣ, дератизатсияи иншоотҳои истеҳсолӣ, баровардани партов ва дигар хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

 

6.10

намудҳои суѓуртаи ҳатмӣ

-//-

 

 

6.11

гирифтани иҷозатнома

-//-

 

 

6.12

муҳофизати муҳити зист

-//-

 

 

6.13

Дигар хароҷот (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

 

II

Хароҷотҳо дар ин давра, ҳамагӣ

-//-

 

 

7

Хароҷотҳои умумии маъмурӣ, ҳамагӣ

-//-

 

 

7.1

Хароҷот барои пардохти меҳнат, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумлва:

-//-

 

 

7.1.1

музди меҳнати ҳайати маъмурӣ

-//-

 

 

7.1.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

 

7.2

хизматрасонии бонкӣ

-//-

 

 

7.3

фарсудашавӣ

-//-

 

 

7.4

Хароҷот барои нигоҳдорӣ ва таъмини воситаҳои техникии идоравӣ, техникаи ҳисоббарор ва ѓайра

-//-

 

 

7.5

хизматрасонии коммуналӣ

-//-

 

 

7.6

хизматрасонии дигар ташкилотҳо

-//-

 

 

7.8

хароҷоти сафари хизматӣ

-//-

 

 

7.9

хароҷотҳои намояндагӣ,хароҷоти алоқа ва нашри навбатӣ

-//-

 

 

7.10

муҳофизати меҳнат ва техникаи бехатарӣ

-//-

 

 

7.11

иҷораи воситаҳои асосии таъиноти умумихоҷагӣ

-//-

 

 

7.12

андозҳо

-//-

 

 

7.13

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушоӣ)

-//-

 

 

8

Хароҷот барои нигоҳдории хадамоти фуруш, ҳамагӣ

-//-

 

 

 

аз он ҷумла:

 

 

 

8.1

музди меҳнат

-//-

 

 

8.2

андози иҷтимоӣ

-//-

 

 

8.3

хароҷот барои бақакйдгирии расид

-//-

 

 

8.4

Фарсудашавӣ (аз он ҷумла обченкунакҳо) вобаста ба фуруш ва хизматрасонӣ

-//-

 

 

8.5

таъмири ҷорӣ

-//-

 

 

8.6

таъмири капиталие, ки ба баландшавии арзиши воситаҳои асоси намеорад

-//-

 

 

8.7

хизматрасонии маркетингӣ

-//-

 

 

8.8

дигар хароҷотҳо (бо рамзкушои)

-//-

 

 

9

Хароҷот барои пардохти ҳавасмангардонӣ

-//-

 

 

III

Ҳамагӣ хароҷот

-//-

 

 

IV

Фоида

-//-

 

 

V

Ҳамаги даромад

-//-

 

 

VI

Ҳаҷми хизматрасонии расонидашуда

-//-

 

 

VII

Меъёри талафот

 ҳаз м³ / хаз сом,     ҳаз Гкал/ ҳаз. сом, кВтс/ ҳаз сомонӣ

 

 

VIII

Тарифи қиёси  (бе ААИ)

сом./ м³, сом./ Гкал, сом./ кВтс

 

 

** – Хароҷотҳо дар ҳолатҳои зарурӣ аз тарафи субъекти инҳисороти табиӣ мумкин аст васеъ ё ин ки

 илова карда шуда, номгуи нишондод ва воҳиди ченак намудҳои хизматрасониҳои пешниҳодшуда   

 муайян мекунад.

 Имзо _______________________________________________________

                        (Роҳбари субъекти монополияҳои табиӣ)

     

Ҷ. М.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Замимаи 33

ба Дастурамали тартиби муайян, тасдиқ ва ҷорӣ намудани тарифҳо ва сметаи тарифии молҳои (корҳои ва хизматрасониҳои) субъектҳои инҳисороти табиӣ                                                                                                                шакл

 

 

Маълумот оид ба нишондодҳои истеҳсолию молиявӣ субъектҳои инҳисороти табие, ки дар ширкатҳои шабакаҳои барқии минтақавӣ ба шумор мераванд.

Давраи ҳисоботии соли 20____

Индекс:

Марҳила: солона

Пешниҳод менамояд: субъекти инҳисороти табиии ширкати шабакаҳои барқии минтақавӣ

Ба куҷо пешниҳод карда мешавад: Хадамоти зиддиинҳисории назди Ҳукумати Ҷумҳурии Тоҷикистон

Муҳлати пешниҳод – ҳамасола на дертар аз 31 август.

 

№ Р/т

Номгўи нишондиҳандаҳо

Воҳиди ченак

эзоҳ

Нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ

1

Масоҳати ҳудуди хизматрасонӣ

км. кв.

 

2

Шумораи насбшудаи  истеъмолкунандагон (муштариён)

воҳид

 

3

Дарозии умумии хатҳои интиқоли барқ

км

 

4

Шумораи трансформаторҳои қавӣ

адад

 

5

Иқтидории умумии тронсформаторҳои қавӣ

МВА

 

6

Сарбории максималӣ дар хатҳои барқӣ, давоми соли гузаштаи тақвимии бақайдгирифташуда

МВТ

 

7

Талафоти ҳақикии нерўи барқ дар хатҳои барқӣ барои соли гузаштаи тақвимӣ

ҳаз кВтс.

 

8

Ҳаҷми нерўи барқи додашуда барои соли гузаштаи тақвимӣ

ҳаз кВтс.

 

Нишондоди молиявӣ

9

Хароҷотҳои ширкатҳои шабакаҳои минтақавии барои хизматрасонии расонидашуда, барои инқоли нерўи  барқ  (ба ҳисоби соли тақвимӣ бо рамзкушоӣ)

ҳаз. сомонӣ

 

10

Фарсудашавӣ  ва истеҳлоки воситаҳои асосӣ ва дороиҳои ѓайримоддӣ ба ҳисоби соли тақвимӣ

ҳаз. сомонӣ

 

11

хароҷотҳои ѓайриназорати и ширкатҳои минтақавии барқӣ бо ҳисоби соли тақвимӣ, аз ҷумла

ҳаз. сомонӣ

 

11.1

Андозҳо

хаз. сомонӣ

 

11.2

Хароҷот барои ҷуброни меъёри талафоти техникии нерўи барқ

хаз. сомонӣ

 

11.3

Пардохт барои хизматрасонии системаи операторӣ

хаз. сомонӣ

 

11.4

Хароҷот дар натиҷаи  пайдошавии ҳолатҳои форс-мажорӣ

хаз. сомонӣ

 

11.5

 Дигар хароҷотҳо, ки шабакаҳои минтақавии барқи ҳангоми баландшавӣ ба он таъсири мустақим расонида наметавонад (бо рамзкушоӣ)

 

хаз. сомонӣ

 

12

Фоида

хаз. сомонӣ

 

      

       Номгуи ташкилот____________________________________________________

       Суроѓа______________________________________________________________

       Телефон ____________________________________________________________

       Суроѓаи почтаи электронӣ_____________________________________________

       Ном, номи падар ва тел иҷрокунанда ___________________________________

       Роҳбар______________________________________________________________

                                       (насаб ном, номи падар…имзо)

            Санаи « » ______________ соли 20__

 

Ҷ. М.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *